A fogászati problémák végigkísérik életünket és felmerülo kérdéseinkre sokszor nem kapunk választ.

Tekintse meg a Tanácsadás menüpontunkat.

global - holo - complementer - alternative - nonconventional - biological

Fogászat képekben

11. Fogtömés

Fogtömés

A fogszuvasodás "gyógyítása" a fog tömésével történik. A fogtömést az "üreg-előkészítés" előzi meg. A fogorvos az üreg előkészítését valamilyen alacsony vagy magas fordulatszámú (turbina) fúróval végzi. A fogászati turbinából és egyéb fúróból jövő vízsugár a fúró és a fog szöveteinek hűtését biztosítja. Az üreg előkészítése során a beteg fogállományt a fogorvos eltávolítja. Kialakítja az üreg határait. E művelet során a fogzománc, dentin és a cement állománya, elpusztult részei, eltávolításra kerülnek.

Leggyakrabban a fogak rágófelszíni területein (barázda rendszer), a fogak közötti kontaktpontok alatt, a fognyaknál és a fogak éli részein alakul ki szuvasodás. Az üreg kialakítása után annak szárítása következik, majd a fogorvos a pulpavédelemről gondoskodik. A pulpavédelem (alábélelés) alkalmával, az üreg pulpa felé eső falát, valamilyen kalcium tartalmú anyaggal borítja. Ezután az üregbe tömőanyag kerül. A tömőanyagok lehetnek plasztikusak és szilárdak, illetve fémesek, cementek, mugyanták, kompozíciós tömőanyagok és úgynevezett fotopolimerizációs anyagok.


12 Fogtömés - a tömőanyagok hatásai


« vissza a tartalomjegyzékhez