A fogászati problémák végigkísérik életünket és felmerülo kérdéseinkre sokszor nem kapunk választ.

Tekintse meg a Tanácsadás menüpontunkat.

global - holo - complementer - alternative - nonconventional - biological

Dr. Csiszár Róbert: Integrált integrál-medicina

"A XXI. század orvoslásának elméleti alapjai és gyakorlati alkalmazása (dióhéjban) avagy hogyan került Ken Wilber a fogorvosi székbe?"

Tekintse meg Dr. Csiszár Róbert elóadásának videófelvételét!"A higany és hatásai / amalgám / oltások"

Hallgassa meg Dr. Csiszár Róbert beszélgetését a Tiszta Hangok rádióban!"A nehézfémek / higany hatása a szervezetre"

Tekintse meg Dr. Csiszár Róbert TV riportját!XVIII. Természetgyógyászati Kongresszus
Budapest, 2011. május 7. - Ramada Plaza Hotel

A Magyar Természetgyógyászok Szövetsége által, a "Természetgyógyászatért" - kitüntetésben részesült:

Pro Natura et Vita-díjban részesült:

A díjat átadta a Természetgyógyász Szövetség elnöke; Dr. Taraczközi István és alelnöke; Dr. Mótusz János.

Dr. Csiszár Róbert kongresszuson elhangzott előadása:

Orvosi természetgyógyászat vagy természetgyógyász orvos? Az integrál szemlélet és az integráció kérdései.

Az utóbbi évek, évtizedek folyamatos változásai, folyamatos állásfoglalásra késztette a természetgyógyászattal, illetve a komplementer orvoslással foglalkozó orvosokat is. Ezeken a "határterületeken" dolgozó kollégák indulásukkor nem akartak egyebet csak betegeket gyógyítani. Nem számítottak arra, hogy feladatuk nemcsak a korábban betiltott, elfeledett gyógyítási technikák "újraélesztése" lesz, hanem az orvoslás általános válsága miatt, a jövő század gyógyítási útvonalainak kijelölése és az alapok lerakása is.


Hírlevél, 2010 - 2011 oktatási év

Tisztelt Doktornő, Tisztelt Doktor Úr, Kedves Kolléga!

A következő témákra szeretném a figyelmedet felhívni:

  1. FELSŐFOKÚ képzés
  2. MAOT 25. Jubileumi Kongresszus


1. / 2010 őszétől elindul a biológiai fogászat - régen várt és régen ígért - felsőfokú képzése.

A felsőfokú képzésen csak az alaptanfolyamot végzettek és sikeres vizsgával rendelkezők vehetnek részt.

A felsőfokú "Integrál - Komplementer Biológiai Fogorvos" végzettséghez szükséges pontszám: 21 pont. Ezeket a pontokat az egy vagy több napos tanfolyamok elvégzésével lehet összegyűjteni. Ennek időbeli határa nincs, a 21 pont 1 év, vagy több év alatt is összegyűjthető.

Az egyes tanfolyamok elvégzéséről a hallgatók pontszerző igazolást, ill. a vizsgával záruló képzésekről oklevelet is kapnak.

A felsőfokú végzettséghez szükséges pontok megszerzése a 2010 - 2011 oktatási évben:

Kérem, hogy a felsőfokú képzésben való részvételi szándékod jelezd az alábbi telefonszámon, illetve TANFOLYAMOKNÁL található jelentkezési lapokat az info@biodent.hu -ra küld vissza, X-szel jelöld azokat a tanfolyamokat, melyeken ebben az oktatási évben részt vennél, illetve azokat is - a másik táblázatban - mely érdeklődésedre tarthat számot.

( jelentkezés és regisztráció: 0630-209-8912,
info: www.biodent.hu , e-mail: info@biodent.hu,
helyszín: SUNORANGE központ, 1113. Bp. Badacsonyi u. 9.
szervező: Med - System oktatási központ
Részvételi díj: 18000.- Ft / nap )2. / A MAOT, a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága (MAOT) 2010. november 5-7 között Pécsett tartja 25. Jubileumi Kongresszusát nemzetközi részvétellel. A kongresszus egyben a IV. Kinai - Magyar Orvosi Fórum, valamint az un. EU CAMbrella projekt első nyilvános ülése is. Az Oralakupunktúra szekció keretében egy workshop keretében mutatjuk be a biológiai fogászat és az akupunktúra kapcsolatát, illetve az általában előforduló fogászati problémákat - a gócoktól, a fémterhelésekig - és azok lehetséges megoldásait.

Kérem, ha időd engedi látogass el Pécsre, nem csak a kulturális főváros és a pontszám miatt, hanem, hogy az Oralakupunktúra szekciót támogasd.

További részletek itt: www.maot.hu/kongresszus2010.php

baráti üdvözlettel, jó egészséget kívánok;
Dr. Csiszár RóbertHírlevél

Paradigma - Kelet és Nyugat

A paradigma egy tudományterület általánosan elfogadott nézeteit, fogalom meghatározásait jelenti, egy adott korszakban, egy adott időpontban. Nyilvánvaló, hogy egy tudományterület csak akkor tud fejlődni, ha időről - időre felülvizsgálja addigi paradigmáit, a túlhaladottakat törli és lerakja az új gondolkodásmód, elmélet alapjait.

A paradigma kifejezés társadalmi méretekben is használatos. A gondolkodásnak, a gondolatoknak, a hitnek, az értékeknek és a módszereknek egy adott társadalom - vagy szűkebben, egy közösség minden tagja által - elfogadott, közmegegyezésen alapuló összegezését jelenti.

A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hite, hiedelmei, gondolatai, ismeretei ellentmondásossága miatt, és ezeket csak átfogó véleményváltoztatással tudja feloldani, vagyis paradigmaváltással. A társadalmi méretű paradigmaváltásra akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a gondolkodás, hozzáállás megváltoztatásával tud alkalmazkodni a megváltozott viszonyokhoz.

A nyugati típusú, modern- és a poszt-modern kornak nevezett korszakok alapproblémája, hogy a mai világban nincs a tudás megalapozásának egységes elfogadható módja. Nincsenek meg a tradíciók előnyei, nincsenek múltba vezető gyökerek, nincs hit és a vallásos könyvekre való támaszkodás is bizonytalan. Nincs már igazi hitünk sem a tudományos materializmusban, sem a hegeli idealizmusban. Az abszolút tudás fogalma és elérésének lehetősége elmúlt. De akkor, hogyan tudjuk megalapozni önmagunk megértését?

Egyes nyugati gondolkodók, filozófusok, fizikusok, gyógyítók már nagyon korán felismerték, hogy a keleti gondolkodásmódtól sokat lehet tanulni. Elsősorban a világ és benne az ember szemléletét, a lineáris gondolkodásmód helyett a hálózatos rendszerek értelmezését, az analizáló szemléletmód és módszertan helyett a szintetizálót, a részek helyett az egész vizsgálatát és a törvényszerűségek feltárását. Manapság nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy a keleti tanításokat, az ősi tudást újra kell gondolni, azért, hogy a keleti tanításokat és a nyugat szellemi eredményeit ötvözzük. Hogy a Föld lakóssága, egységes egészet képez és nem különíthető el keletire és nyugatira. Hogy nem beszélhetünk keleti és nyugati típusokról, hogy nem beszélhetünk ázsiai gondolkodásról és nyugati fölényről.

Azt is látnunk kell, hogy nemcsak a nyugatnak van szüksége a keleti módszerekre, hanem ez fordítva is igaz. A fejlett keleti országok ráléptek egy igen gyors, nyugati típusú fejlődési folyamatra. Egy napi hír, Szöulban a háztartások internet hozzáférése megközelítette a 100 % - ot. De gondolhatunk Kína gazdasági mutatóira is. Ezzel együtt, ezeknek a területeknek a lakossága még nem vesztette el kapcsolatát a közvetlen múltat jelentő tradíciókkal, gondolkodásmóddal. A mitikus szint még élő napi gyakorlat. Bár, például a kultúra, éppen most vált ott is a nyugati típusú racionális - mentális síkra. Ez a globalizáció velejárója.

A keleti filozófiai és pszichológiai irányzatokban van egy közös, jellegzetes különbség a nyugatiakhoz képest. Ezek a filozófiai tartalmak, melyek mindig másodlagos kísérői a meditációs gyakorlatoknak. A tudást nem lehet könyvekből megtanulni, csak gyakorlatokból és a közösségi életen keresztül. Ez az egységes magja, tartalma az összes keleti rendszernek. Keleten is az a cél, a gyakorlatok elsajátítása során, hogy a gyakorló exoterikus - azaz kifelé forduló állapotból, ezoterikus - azaz befelé irányulttá váljon. Más út nincs, csak különböző technikák vannak. Szinte mindegy, hogy valaki a tradicionális keleti módszerek, gyakorlatok, iskolák közül melyiket sajátítja el, melyiket gyakorolja. Lehet, jóga, csi-kung, tai csi, meditációs gyakorlatok, különböző harcművészetek, stb. A gyakorlatok elsajátítása és az ahhoz kapcsolódó filozófiai mélység az, mely teljesebb életet eredményez neki és a környezetében élőknek egyaránt. A mindennapi külső problémákban őrlődő lélek harmonikus egyensúlyi állapotba kerül.

A keleti módszereknek segítségével, mi nyugati emberek is, stressz mentesebbé, bölcsebbé, elmélyültebbé, sikeresebbé tehetjük az életünket. Ezzel lehetőségünk lesz elkerülni a gondolati- és a külső - belső környezetszennyezéssel, előbb - utóbb együtt járó testi - lelki problémákat, a megjelenő betegségeket.

Tehát a keleti gondolkodásmód paradigmájával, nevezhetjük a folyamatot paradigmaváltásnak, vagy integrációnak, a társadalom és benne az ember csak nyerhet. De megújulásra vár a filozófia, a pszichológia, az egészségügy, a pszichoterápia, a politika, a gazdasági élet, a művészetek, az ökológia, a spiritualitás is, és még sorolhatnánk.

A keleti gondolkodásmód paradigmája, nem egy jövőbeli folyamat és szükségessége nem megegyezés kérdése, hanem kényszer. Mert ahhoz, hogy túléljük a külső vagy belső viharokat, és meghaladjuk belső korlátainkat, nincs másra szükségünk.

És reméljük, hogy lesznek olyan helyek, melyek kapcsolódást teremtenek belső céljainkhoz, ahol kapcsolatot teremthetünk a másképp és hasonlóan gondolkodókkal. Ahol előadásokon, és gyakorlati foglalkozásokon szellemünk és testünk táplálékhoz jut. Helyek, ahol talán egyszer, félszavakból is megértjük egymást.

Dr. Csiszár RóbertHírlevél 2007 január

Állapot felmérés

1990-ben az első biológiai fogorvosi tanfolyam zajlott Pilisszentkereszten. A rendkívül lelkes és érdeklődő hallgatóságból, melynek túlnyomó többsége fogorvos volt, vasárnap este a tanfolyam vége felé egyikük megkérdezte; mikorra várható, hogy az új ismeretek, a természetgyógyászati szemléletmód bekerüljön a köztudatba és az orvosi gyakorlatba. A válaszadást nem akartam elkapkodni, a tíz perces szünet után azt mondtam; körülbelül húsz év múlva, 2010 körül. Az akkori döbbent csendet nehéz leírni. Benne volt az elkeseredettség, a kilátástalanság, az emberi élet rövidségére való ráeszmélés és még sok minden más is. Visszaemlékezve az akkori helyzetre a válasz korántsem volt pesszimista, igaz optimista sem. Az akkoriban zajló "rendszerváltás" nemcsak a napi politikában jelentett gyökeres változást a korábbi viszonyokhoz képest. Nem tűnt reménytelennek semmilyen más gondolat, irányzat, eszme megvalósulása, létrehozása sem. A társadalom túlnyomó része nyitott volt, lelkes és tenni akart valamit a jövő érdekében. Kicsit nehéz elmagyarázni az akkori hangulatot, légkört a mai huszonéveseknek. Mindenki tisztában volt vele, hogy változtatásokra, komoly reformokra van szükség, és hogy ezeket a változtatásokat a lehető legjobban, az ember, az állampolgár megelégedésére végre is lehet hajtani.

Sajnos nem ez következett be. Pártok és pártharcok, egyéni- és csoportérdekek, nagyravágyás és kishitűség, korlátoltság és sokszor butaság jellemezte a napi politikát. Az évek teltek, a varázslat elmúlt, és megjelent a fáradtság, a közöny, a kiábrándultság. A folyamatokat csak átélni lehetett, az okokra csak szakértők tudnak magyarázatot adni, de nem annyira a politológusok, inkább a pszichológusok, a pszichiáterek. (Igaz is, az államirányításban való részvételnek miért nem feltétele a pályaalkalmassági vizsgálat és az IQ teszt?)

De maradjunk a kaptafánál és térjünk át a gyógyászatra. 1988-tól a változás szele az egészségügyben is éreztette hatását. Mindenki előtt nyilvánvaló lett, hogy a hagyományos gyógyászati értékrend és módszer elavult, alapjaiban megújítandó. Az ortodox gyógyászat leghívatottabb képviselői is elbizonytalanodtak álláspontjaik helyességét, korszerűségét illetően. Mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy míg az akut betegek ellátása viszonylag problémamentes és elsősorban eszköz és anyagi kérdés, a krónikus betegségek hatalmas területe és egyre növekvő száma megoldhatatlan teherként nehezül az egészségügyre. Alternatív megoldásként kínálkozott a természetgyógyászat, a komplementer orvoslás bevonása erre a területre. Sajnos a természetgyógyászok, az alternatív terápiákat végző orvosok még tanultak, ismereteket szereztek, tanfolyamokra jártak, önmaguk építésével voltak elfoglalva. (Egy kollégám mesélte, hogy 1988-ban egy időben két rendezvényre volt hivatalos, az egyik egy pártrendezvény volt, mint később kiderült ekkor osztották ki a későbbi szakterületeket, a másik egy kínai akupunktúra tanfolyam volt, az első Magyarországon. Ő ez utóbbit választotta, és szinte biztos volt benne, hogyha az előzőt, akkor miniszter lett volna. Igaz, a keleti gyógyászat filozófiai mélységei nélkül.) Tehát a tanulás és az érdekképviselet nem fért meg egymással, a néhány elhívatott "küzdő" - név említése nélkül - felőrlődött a sokszor kilátástalan napi politikában. De így is voltak eredmények. Tanfolyamok, kongresszusok, tankönyvek és viszonylagos szervezettség. Egyes - korábban tiltott - szakterületek, pl. akupunktúra, homeopátia, fitoterápia, manuális medicina, hivatalosan is elfogadottá váltak, egyesek pedig a "megtűrt" kategóriába kerültek. Megszületett 1997-ben a természetgyógyászati törvény, számos hibával, értelmezhetetlenséggel, hiányossággal, de áthidaló megoldásként működőképes volt.

A 90-es évek végére a kezdeti lendület alábbhagyott, az ezredfordulóra a határvonalak bemerevedtek. A negatív folyamatokban sokat számított az egészségügyi kormányzatok hullámzó teljesítményei, a mindenkori kormányoknak az egészségügyi problémákat huszadrangú politikai kérdésként kezelő magatartása, és megint a szűklátókörűség, a hatalomféltés, és egyéb emberi gyengeségek. A problémákról való nem beszélés viszont nem szokta megoldani azokat. Amit manapság az egészségügyben látunk, hallunk, tapasztalunk, ennek a következménye.

Az évek óta megújulásra váró természetgyógyászat ügye megrekedt, sok jogi probléma vár megoldásra, csak felsorolásszerűen a teljesség igénye nélkül; az orvosok természetgyógyászati egyetemi oktatása, az alap- és továbbképzések akkreditációja, a preventív orvoslás meghatározása, a természetgyógyászathoz való hozzáférés állampolgári joga, a komplementer orvoslás helyének jogi kijelölése, a komplementer orvosi- és természetgyógyászati kutatások helyének jogi tisztázása, a természetgyógyászati ellátás biztosítása, stb.

Ugyanakkor rendkívül hiányzik a hivatalos támogatottság, a finanszírozás, az odafigyelés, a pozitív hozzáállás, a koordináció. Hiányoznak az egységes jogszabályok, a jogi környezet a termékgyártóknak, a forgalmazóknak, a természetgyógyászoknak, a komplementer - alternatív orvosoknak, a vállalkozásoknak, az oktatási vállalkozásoknak, az oktatóknak, a hallgatóknak, és megint csak a betegeknek.

Ezzel szemben kaotikus állapotok tükröződnek nemcsak a szaksajtóból, hanem a napi médiából is. Főcímekben; van reform és zöld könyv, vizitdíj és hálapénz, biztosítók és gyógyszerárak, háziorvos - gyógyszerész - traumatológus, stb. engedetlenségek, kórház privatizációk és MTA botrány, kamarai tiltakozások és orvoshiány, és még sorolhatnánk. Mindez a tehetetlen irányítással, a szakmai féltékenységekkel, a politikai csatározásokkal, a már szinte megszokott logikátlanságokkal és átgondolatlanságokkal karöltve. A szükséges előrevivő intézkedések megvalósulása a látóhatáron túlra került, kissé köznapian; nem látni az alagút végét.

Így az sem várható, hogy érdemi változásokat hoz létre a politika a komplementer és alternatív orvoslás, a természetgyógyászat területén. További negatívumok helyett inkább a WHO - az Egészségügyi Világszervezet 1996. évi állásfoglalásából idéznék: "a XXI. század az integratív (hagyományos és komplementer gyógymódok együttes alkalmazása) orvoslás évszázada lesz, mert az orvoslás egységes egészet képez, akár konvencionális, akár nem konvencionális szempontból segíti, a beteg gyógyulását". Addig meg van idő. Az alapok lerakása után az elkövetkező generációknak lesz feladata bőven.

Békét, hitet, szeretetet és egészséget kívánok, nemcsak az ünnepekre, hanem az elkövetkező évekre minden Olvasónknak és minden nem olvasónak.

Dr. Csiszár RóbertHírlevél 2006 október

Tisztelt Doktornő / Doktor Úr!

Mint Ön is tapasztalja az utóbbi időben, a biológiai / komplementer fogászat egyik lényeges területe, az amalgámkérdés egyre többször kerül előtérbe. Különösen azok után, hogy az EU egészségügyi és környezetvédelmi bizottságainak állásfoglalásai megjelentek. 2006. évi továbbképzéseinken és a kongresszuson, ezek a kérdések kiemelten szerepelnek. A továbbképzések során, különösen lényeges, az egységes szemlélet és protokoll kialakítása.

MAOT - Magyar akupunktúra Orvosok Társasága - őszi kongresszusa, mely egyben tisztújító kongresszus is volt (dr. Rédey Tíbor halála miatt), október 14 és 16 között került megrendezésre Balatonfüreden. A közgyűlés eredményeképpen az oralakupunktúra szakterülete és a biológiai fogászat önálló szekciót létesített. További infok: www.maot.hu.

Hagyományos Kínai Orvoslás tanfolyam indul 2006 februárjában. A két éves képzés akkreditált, 50 pontot jelent évente és havonta egy hétvégén tartandó előadásokat. Jelentkezés: Yamamoto intézet - igazgató: Dr. Hegyi Gabriella, T: 281 30 35, Bakos Nóránál.

Márciusban és májusban Voll - tanfolyamok indulnak, jelentkezés szintén a fenti telefonszámon, (a www.yamamoto.hu-n online jelentkezési lehetőség).

Az új természetgyógyászati rendelet - információk szerint - ez évben jelenik meg. Ennek várható szellemében, a Természetgyógyászati Módszertani Központ (vezetője Dr. Hegyi Gabriella) és a MOBOT - Med-System oktatási központ megállapodott, hogy a Komplementer - Biológiai fogászat oktatás Alaptanfolyama, a Módszertani Központ által szervezett Hagyományos Kínai Orvoslás tanfolyam részét képezi.

A Természetgyógyászati Módszertani Központ által szervezett Hagyományos Kínai Orvoslás tanfolyam megfelel a Komplementer - Biológiai fogászat korábbi alaptanfolyamának. MOBOT által szervezett alaptanfolyamok így bekerültek a Módszertani Központ égisze alá. A MOBOT az elkövetkező években alaptanfolyamokat nem szervez, hanem a továbbképzéseket, illetve az Emelt szintű oktatási programot. A későbbiekben a Komplementer - Biológiai fogászat alaptanfolyam, a Módszertani Központ; Hagyományos Kínai Orvoslás tanfolyama és a ráépített továbbképzések együttes elvégzése a biológiai fogorvosi tevékenység alapfeltétele.

Biodent.hu / Orvoslista - tanfolyamot legközelebb 2007 tavaszán tartunk. A tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek, akik a korábbi években már ott szerepeltek, illetve az alaptanfolyamot korábban már elvégezték. Az Orvoslistában szereplő rendelőket egyre nagyobb számban keresik fel az interneten információkat kereső páciensek, ugyanakkor a Med-System rendelőbe beérkező biológiai fogorvost keresek kéréseknek is az alapját képezi. Rendkívül fontos, hogy az ajánlott és a magyarországi biológiai fogászati szemléletű rendelők élcsoportját alkotó kollégák egységes szempontok, szemlélet szerint vezessék praxisukat. Ezért a jövőben, az Orvoslistára kerülés minden évben, az évi továbbképzés elvégzésének feltétele. Az Orvoslistában való megjelenés továbbra is ingyenes, a MOBOT felajánlása, és mentes a hirdetési díjtételektől.

Végezetül az emlékeztető:

A XXI. század az integratív - hagyományos és komplementer gyógymódok együttes alkalmazása - orvoslás évszázada lesz, mert az orvoslás egységes egészet képez, akár konvencionális, akár nem konvencionális szempontból segíti, a beteg gyógyulását - (WHO 1996)

Üdvözlettel:

Dr. Csiszár Róbert