Biológiai fogászati szemléletű fogorvosi rendelok országszerte.

Az Orvosok pontban megkeresheti az Önhöz legközelebb eso rendelot.

global - holo - complementer - alternative - nonconventional - biological

A biológiai (komplementer) fogorvoslás

1 A BIOLÓGIAI FOGORVOSLÁS FOGALMA, CÉLJA

2 A BIOLÓGIAI FOGÁSZAT HÁTTERE

3 A BIOLÓGIAI FOGORVOSLÁS TÖRTÉNETE

4 MOBOT

5 LINKEK


A Biológiai Fogorvolás Története

A biológiai fogorvoslás helyzeti felmérése lenne a feladatom most, egy induló évezred elején, Magyarországon. Az átfogó elemzés helyet inkább a tényekre és az eredményekre szorítkozom.

Miként minden módszer, mely a hagyományos, akadémikus, vagy ortodox gyógyítás ellen, mellett vagy azt kiegészítve létrejött az elmúlt évtizedben, a biológiai fogorvoslás is - mint szakterület - megjelent a hagyományos fogászat mellett. Hasonló útkeresési, beilleszkedési problémákkal néz szemben az egész világon és Magyarországon is. Ezek jellegükbõl adódóan kétirányúak; vagy teljes nyíltsággal feltárva az adott szakterület ellentmondásait, korlátait, káros kezelési hatásait, vállalja a konfrontációt a hivatalos szervekkel, az egyetemi képzési rendszerrel, „illegalitásba” kényszeríti magát, vagy megfelelõ kapcsolódási pontokat keresve a hivatalos oktatási rendszerhez, a kiegészítõ gyógymódok egyes elemeit megpróbálja beépíteni - mint periférikus részegységeket - abban a reményben, hogy „belülrõl” könnyebb az orvosi szemléletváltozást elérni. Ez utóbbit azon az áron, hogy a kezdeti ambíciók idõvel megfakulhatnak. Természetesen hazánkban is mindkét útvonalnak megvannak a reprezentánsai.

Az egészségügyi változások iránti igények erõteljesebben jelentkeztek az elmúlt 10 év folyamán, mint a tõlünk nyugatra esõ országokban. Ennek okai a lezajlott társadalmi folyamatokban is keresendõk. A 80-as évek végén tapasztalható földrengésszerû változások az egészségügyben is éreztették hatásukat. Mindenki elõtt nyilvánvaló lett, hogy a hagyományos gyógyászati értékrend és módszer elavult, alapjaiban megújítandó. Az ortodox gyógyászat leghívatottabb képviselõi is elbizonytalanodtak, álláspontjuk helyességét illetõen. A 90-es évek közepére a kezdeti lendület alábbhagyott, 1999-re pedig az „át nem léphetõ” határvonalak bemerevedtek. Ezekben a folyamatokban sokat számított az egészségügyi kormányzatok hullámzó teljesítményei, a mindenkori kormány, az egészségügyi problémákat huszadrangú politikai kérdésként kezelõ magatartása.

A biológiai - komplementer - fogorvoslás tényei. 1990. Pilisszentkereszt, az elsõ biológiai fogorvosi tanfolyam, még ugyanebben az évben megalakul a biológiai fogorvosok társasága, MOBOT néven. 2001-ig 11 alaptanfolyam, 223 végzett biológiai - komplementer fogorvos, 577 továbbképzéseken részvett orvos a további statisztika. 96-ban megjelenik a biológiai fogászat tankönyve és 98-ban a népjóléti miniszter elismeri a biológiai fogászatot önálló természetgyógyászati diszciplinaként, kinevezi hivatalos honoris causa vizsgáztatóját. Egy évvel késõbb létrejön a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület fogorvosi szekciója. A magyarországi biológiai fogorvosi alapképzés iránt külföldrõl is megnyilvánult érdeklõdés, így a MOBOT már nemzetközi társaság német, szlovák, horvát, szerb, ukrán, román, holland tagokkal, legtöbben Svédországból. 99-ben a MOBOT évente odaítélendõ díjat alapított, a biológiai fogorvoslásért legtöbbet tett személyek elismerésére. 2000-tõl pedig 1 éves felsõfokú kurzust indít Komplementer Fogorvoslás néven.

A szemléletváltás csírái már megtelepedtek, a biológiai fogorvoslás sajtója révén pedig a páciensek kevésbé türelmesek és sokkal felvilágosultabbak lettek. Sok ez vagy kevés? Vérmérséklet, megítélés kérdése.

(2001 - Komplementer Medicina - dr. Csiszár Róbert)